DNA genealogický test

Ideálne doplnenie informácií o geografickom pôvode historicky vzdialených predkov.

Genealogický test DNA buniek je skvelým doplnením Kroniky rodu. Na mape sveta priamo znázorňuje oblasti, v ktorých sa najčastejšie pohybovali ľudia s podobnými génmi. Sú to oblasti, kde Vaši predkovia žili alebo oblasti, ktorými sa presúvali do nových miest pre život. Pomocou testu vieme určiť geografický pôvod predkov po mužskej alebo ženskej línii.

Ako prebieha testovanie?

01

Odber DNA vzorky výterom z ústnej sliznice prebieha u nás v kancelárii

02

Laboratórium vykoná analýzu DNA a určí príslušnosť k haploskupine

03

Na základe analýzy vytvorí laboratórium certifikát príslušnosti k haploskupine a textový popis, ktorý môžeme zakomponovať do Kroniky rodu