9 otázok pre genealóga

Pre nášho kolegu, genealóga Eduarda Laincza, sme pripravili 9 otázok, aby ste ho mohli lepšie spoznať. Jeho odpovede nájdete nižšie v príspevku. Za nás môžeme povedať, že je pre nás významnou odbornou posilou a skvelou súčasťou tímu.

1. Čo a kde si študoval?

Štúdium som absolvoval na Trnavskej univerzite v Trnave, kde som na Filozofickej fakulte v roku 2012 ukončil magisterské štúdium v odbore história.

2. Čo ťa bavilo na škole?

Vďaka tomu, že nás na univerzite vyučovalo viacero významných odborníkov na rôzne historické epochy, mohol som si rozšíriť a prehĺbiť celkové poznatky z našich dejín. Samozrejme okrem štúdia samotnej histórie bolo dôležitou časťou výučba jazykov (latinský, nemecký, maďarský jazyk) a samotných metód práce historika. Išlo o nadobudnutie pracovných návykov a schopností pri výskume archívnych prameňov a ich následnú interpretáciu. Pri bakalárskej práci som sa zameral skôr na novoveké dejiny Spiša, avšak už pri diplomovej práci to boli slovensko-poľské vzťahy v 1. polovici 20. storočia. Tým sa výskumne venujem aj naďalej a sú pre mňa, ako rodáka z pohraničia a hrdého gorala, doteraz veľmi zaujímavé.

3. Aké znalosti si po skončení školy využil?

Po skončení štúdia na univerzite som sa na štyri roky zamestnal v Ľubovnianskom múzeu, na hrade v Starej Ľubovni. Vďaka tejto práci som mohol využiť svoje vedomosti a nadobudol som ďalšie znalosti pri práci odborného pracovníka/historika, kde som mohol aktívne vystupovať na vedeckých konferenciách, publikovať, spolupracovať na medzinárodných projektoch a venovať sa tvorbe nových výstav a expozícií na hrade Ľubovňa.

4. Čo ti dáva práca genealóga?

Vďaka tvorbe rodokmeňov môžem využiť práve spomínané schopnosti, ktoré som nadobudol počas piatich rokov štúdia, či už z oblasti paleografie, pomocných vied historických, ale aj celkovo štúdia dejinného vývoja Slovenska.

5. Čo ťa vrámci tvorby rodokmeňov baví najviac?

Baví ma tá rôznorodosť výskumu, pretože každý rodokmeň skrýva v sebe iný príbeh. Ako genealógovi sa mi tak pred očami rozvíja malá história každého rodu, ale aj samotnej oblasti, kde mnou skúmaný rod desiatky rokov žil a pôsobil.

6. Z čoho sa tešíš najviac, keď to vypátraš?

Najviac ma poteší, keď splním požiadavky klienta a na základe výskumu sa mi podarí vypátrať všetkých možných predkov a doplniť tak historickú mozaiku toho ktorého rodu.

7. V čom vidíš výzvy vrámci výskumu?

Výzvou je pre mňa každý jeden výskum a tvorba rodokmeňa. Samozrejme vyskúmať históriu rodu znamená prejsť stovky strán matrík a využiť znalosti z rôznych oblastí práce historika. Ale prekonať všetky problémy a nezrovnalosti počas samotného procesu pátrania je veľkou satisfakciou mojej vedeckej práce.

8. Čo chceš dať klientovi?

Klientovi chcem poskytnúť komplexný historický výskum podľa jeho predstáv a zadania. Dôkladný archívny výskum a využitie všetkých možností pri tvorbe ich rodokmeňa a k tomu prislúchajúcej podrobnej výskumnej správy. Samozrejme nie je problémom po odovzdaní výsledného produktu s odpovedaním a vysvetlením prípadných nejasností, či doplňujúcich otázkok klienta.

9. Čo ťa zaujalo na našom kolektíve?

Zaujalo ma, že moji kolegovia a zároveň predstavitelia spoločnosti DYNASTIC majú vždy na prvom mieste spokojnosť zákazníka. Preto pristupujú k svojej práci s veľkým profesionalizmom a nadšením. Ich hlavným cieľom je podávať kvalitné výsledky a zveľaďovať tak dobré meno spoločnosti.

Veríme, že vďaka zodpovedaniu otázok, ste nášho kolegu Eda lepšie spoznali. Na väčšinu otázok odpovedal v minulosti aj náš kolega Tomáš. Jeho odpovede nájdete v tomto príspevku.

Ak by vás zaujímalo niečo viac o nás, kontaktujte nás mailom na info@dynastic.sk a my na vaše otázky odpovieme.