Migračné pohyby obyvateľstva v rodokmeni I

Mocenské vzťahy krajín Európy výrazne zamiešali karty aj pri vyhľadávaní predkov v rodokmeni. Hlavne po 2. svetovej vojne prebehlo medzi Československom a okolitými krajinami veľké presídľovanie obyvateľstva. Začiatok mája sa pravidelne...

čítať celý článok

Ako vyzerá historický home office?

Už od začiatku pôsobenia značky DYNASTIC sme umožnili členom nášho tímu pracovať z domu. Všetci sme to ocenili, keďže sa začali naše rodiny rozrastať. V aktuálnej situácii sme práve pre ich ochranu obmedzili osobné stretnutia a pôsobenie...

čítať celý článok

Strata predkov

Pri tvorbe rodokmeňov často narážame na spletité rodinné väzby, ktorých analýza a následné spojenie vôbec nie je jednoduché. V nedávnom výskume sme sa stretli s s javom, ktorý sa nazýva strata predkov. Pri evidencii príbuzenstva existujú...

čítať celý článok

Význam rímskokatolíckej evidencie pre tvorbu rodokmeňa II

V sérii článkov o dôležitosti matrík jednotlivých cirkví pre tvorbu rodokmeňa sme začali gréckokatolíckou cirkvou, pokračovali sme evanjelickou cirkvou, v treťom článku sme sa zamerali na vznik a vývoj vedenia matrík Rímskokatolíckej...

čítať celý článok

Význam rímskokatolíckej evidencie pre tvorbu rodokmeňa I

V sérii článkov o matrikách jednotlivých cirkví sme začali gréckokatolíckou cirkvou a jej vývojom, následne sme sa pozreli na dôležité fakty o evanjelickej cirkvi a v tomto článku si predstavíme pôvod a vývoj matrík Rímskokatolíckej...

čítať celý článok

Dôležité udalosti v rodokmeni – smrť a pohreb

Naši predkovia prežili počas života rôzne udalosti či zážitky, no tie najdôležitejšie boli rovnaké. V prvom článku zo série Dôležité udalosti v rodokmeni sme hovorili o narodení a krste, v druhom článku sme hovorili o svadbe a v tomto...

čítať celý článok

Rok 2018 z pohľadu tímu DYNASTIC

Úspešne sme rozbehli rok 2019, no na chvíľu sa poobhliadnime za minulým rokom. Bol rokom úspešným v smere tvorby rodokmeňov, erbov no aj rozvoja celej značky DYNASTIC. S hodnotením minulého roka z manažérskeho pohľadu značky DYNASTIC začal...

čítať celý článok

Dôležité udalosti v rodokmeni: svadba

Naši predkovia prežili počas života rôzne udalosti či zážitky, no tie najdôležitejšie boli rovnaké. V prvom článku zo série Dôležité udalosti v rodokmeni sme hovorili o narodení a krste. V tomto článku sa pozrieme čo pre našich...

čítať celý článok

Tajomstvá náhrobných kameňov

Blíži sa 1. november, ktorý sa v Rímskokatolíckej cirkvi slávi od 7. storočia ako sviatok všetkých svätých, teda všetkých zomrelých, ktorých duše sa podľa kresťanského učenia dostali do raja. Nasledujúci deň je venovaný pamiatke...

čítať celý článok

Dôležité udalosti v rodokmeni: narodenie a krst

Naši predkovia zažívali rôzne životné udalosti, no niektoré z nich sa nemenia. Pripravili sme pre vás sériu článkov o najdôležitejších udalostiach v živote našich predkov, ktoré nachádzame v každom rodokmeni. V tomto článku sa zameriame...

čítať celý článok

Vinárska jeseň v histórii našich predkov

Jeseň je obdobie zberu plodov celoročnej práce, hodov a jarmokov. Úroda sa zvážala z polí do sýpok, polia sa pripravili sa na zimnú regeneráciu a následné hody neobišli ani našich predkov. Na veľkej časti Slovenska sa jeseň nesie v znamení...

čítať celý článok

Najčastejšie otázky o rodokmeňoch 2

Naša práca je častokrát tajomná a ľudia si na prvý pohľad nevedia predstaviť čo všetko obnáša. Preto sme spísali ďalšie časté otázky o rodokmeňoch, ktoré s kolegami dostávame. Ako dlho trvá genealogický výskum a od čoho závisí...

čítať celý článok

Dôležité fakty výskumu predkov evanjelického vyznania

Príslušníci Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, skrátene Evanjelici, sú v súčasnosti druhou najpočetnejšou náboženskou skupinou v Slovenskej republike. Evanjelická cirkev a jej príslušníci hrali neraz kľúčovú úlohu v dejinách...

čítať celý článok

Letné práce našich predkov

Najteplejšie obdobie roka sa v minulosti neviazalo k odpočinku, ani veľkým oslavám. „Sviatky leta“ boli v kalendári našich predkov spájané s tvrdou prácou na poli a pastvinách. Po svätojánskej noci úroda dozrela a ľudia mali najviac...

čítať celý článok

Príklad využitia jazykovednej analýzy v rodokmeni

Počas našej praxe sme sa stretli s rôznymi priezviskami. Niektoré vznikli na základe remesla, iné na základe opisu človeka či jeho vlastností. Každé priezvisko skrýva svoju hodnotu a dokáže obohatiť príbeh skrývajúci sa v rodokmeni. Dnes...

čítať celý článok

Pamäte 1. svetovej vojny

V novembri tohto roku si pripomenieme sté výročie ukončenia 1. svetovej vojny. Táto smutná udalosť na začiatku 20. storočia navždy zmenila ráz celej Európy a ovplyvnila aj ďalšie smerovanie a vývoj európskych mocností. V článku Naši...

čítať celý článok

Tradície našich predkov: Svätojánska noc

Svätojánska noc skrýva rôzne rituály a tradície našich predkov spojené s letným slnovratom. Ľudia rôznych kultúr ho vnímali ako veľmi dôležitý deň a v našej kultúre si osvojili práve svätojánsku noc pre oslavy najdlhšieho...

čítať celý článok

9 otázok pre genealóga

Pre nášho kolegu, genealóga Eduarda Laincza, sme pripravili 9 otázok, aby ste ho mohli lepšie spoznať. Jeho odpovede nájdete nižšie v príspevku. Za nás môžeme povedať, že je pre nás významnou odbornou posilou a skvelou súčasťou tímu. 1....

čítať celý článok

Najčastejšie otázky o rodokmeňoch

Naša práca je veľmi zaujímavá, no ľudia si často nevedia predstaviť čo všetko obnáša. Preto sme spísali najčastejšie otázky o rodokmeňoch, ktoré s kolegami dostávame. Ako využijem rodokmeň? Naši klienti si nechávajú vytvoriť...

čítať celý článok

Nemanželské deti v rodokmeni

Pri našej práci častokrát zistíme, že naši klienti majú nemanželské deti v rodokmeni. Zistenie tohto faktu nemusí byť vždy príjemné. Preto sme sa v tomto článku zamerali na dôvody a životné podmienky rodičov týchto detí. Genealogické...

čítať celý článok

Tradície našich predkov: stavanie mája

Mesiac máj sa viaže k obdobiu lásky, energie a zrodu nového života. Znakom sily a rastu je májová zeleň na poliach, lúkach a záhradách. Aké tradície našich predkov prevládali v tomto období? Symbolom tohto obdobia je aj strom „máj“,...

čítať celý článok

Netradičný zápis priezvisk v matrike

V ďalšom článku zo série „Zaujímavosti genealogického výskumu“ sa s vami chceme podeliť o špecifikum, ktoré objavujeme v niektorých, predovšetkým horských oblastiach Slovenska. Ide o zmenu rodových priezvisk v matričných záznamoch....

čítať celý článok

História a povery piatku trinásteho

Piatok trinásteho spozoruje v kalendári asi každý z nás. Je to deň, kedy sme opatrnejší a v podvedomí očakávame, že sa stane niečo nepríjemné. Ako vznikli povery piatku trinásteho a prečo je vnímaný ako nechcený deň? Pôvod povier...

čítať celý článok

Veľkonočné zvyky našich predkov

Zvyky našich predkov počas Veľkej noci sú už po stáročia zakorenené v našej kultúre. Boli spojené s rôznymi povinnosťami na hospodárstve, no aj radosťami a šibačkou. Už v predveľkonočnom období sme vám predstavili rôzne cirkevné...

čítať celý článok

Zaujímavosti genealogického výskumu v gréckokatolíckych matrikách

V rôznych kútoch Slovenska žije množstvo osôb, ktorých korene siahajú do severovýchodnej oblasti našej vlasti. Ide o oblasť, v ktorej vedľa seba po stáročia nažívajú tri veľké kresťanské denominácie: katolíci, evanjelici a gréckokatolíci....

čítať celý článok

Jarné tradície našich predkov

Čoskoro sa začne jar, ktorá pre mnohých z nás znamená začiatok optimistických čias spojených s dlhšími slnečnými dňami a prílevom novej energie. Príroda ožíva a s ňou aj jarné tradície našich predkov. Život našich predkov bol...

čítať celý článok

Veľký pôst a zvyky našich predkov pred Veľkou nocou

Fašiangy sa skončili a my by sme mali zahájiť 40 dňový pôst, alebo je to len prežitok z minulých storočí? Poďme sa spolu pozrieť na to, kedy pôst začínal, aký bol jeho priebeh a aké boli zvyky našich predkov v tomto období. Fašiangové...

čítať celý článok

Prechyľovanie ženských priezvisk v minulosti

Používanie prípony –ová v ženských priezviskách je častou témou pri tvorbe rodokmeňov. Tzv. prechyľovanie priezvisk má dlhú históriu, no ani ich skracovanie bez použitia –ová nie je historickou výnimkou. Ako to teda bolo? Pozrime...

čítať celý článok

Rok 2017 z nadhľadu

Rok 2018 sme úspešne rozbehli, no na chvíľu sa pristavíme pri minulom roku. Počas neho sme zažili veľa zaujímavých okamihov, výziev i radostí. Prečítajte si ako sme videli rok 2017 a čo pre nás znamenal. Rok 2017 bol rokom výziev nielen...

čítať celý článok

Predvianočné obdobie našich predkov

Obdobie vianočných sviatkov sa už tradične spája so zvyklosťami, ktoré sa tradujú v rámci rodu a tým uchovávajú hodnoty našich predkov aj v súčasnosti. V aké povery verili naši predkovia a prečo vlastne? Každý z nás pozná dátum...

čítať celý článok

Tvorba erbu a jeho význam v súčasnosti

V dnešnej dobe sa ľudia vracajú ku koreňom, zaujímajú sa o svojich predkov, čo všetko počas ich života prežili a s čím sa museli potýkať. S odhalením histórie rodu súvisí aj jeho jednoznačná identifikácia v podobe rodinného erbu. V...

čítať celý článok

Konferencia Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti 2017

V dňoch 25. a 26. októbra 2017 sme sa zúčastnili výročnej konferencie Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti na pôde Slovenskej národnej knižnice v Martine. Konferencia bola zameraná na fenomén smrti v genealógii a heraldike. Touto...

čítať celý článok

Vznik a vývoj erbov

Jedným z najtypickejších symbolov, ktorý sa nám spája s minulosťou je erb. Tento identifikačný symbol získal takú veľkú popularitu, že sa používa aj v dnešnej dobe, teda po ôsmich storočiach od jeho zrodu. V tomto článku sa pozrieme...

čítať celý článok

Ako jeden matričný záznam okorení celý rodokmeň

Primárnym prameňom genealogického výskumu sú matričné knihy. Tie obsahujú strohé základné informácie, ktoré niekedy sotva postačujú na presnú identifikáciu osoby. Rodokmeň tak môže byť ochudobnený nielen o priamych predkov, ale aj...

čítať celý článok

Ocenenie Slovenský Goodwill

Dostalo sa nám príjemnej cti a počas augusta 2017 sme sa dozvedeli, že sme boli nominovaní na ocenenie Slovenský Goodwill, ocenenie pre firmy, ktoré si ich zákazníci vážia. Čo je Slovenský Goodwill? Ocenenie zamerané na vyzdvihnutie firiem,...

čítať celý článok

Netradičné zdroje informácií v rodokmeni

Každý počiatočný genealogický výskum na našom území sa realizuje na základe informácií zo štátnych alebo cirkevných matrík. Stáva sa, že tieto informácie nemusia stačiť na spoľahlivú identifikáciu predkov v rodokmeni a ďalšie...

čítať celý článok

Písanie osobných mien v rodokmeni

Pri našej práci sa stretávame s rôznymi tvarmi osobných mien predkov v rodokmeni. Táto skutočnosť vyvoláva množstvo odborných i menej odborných diskusií. V nasledujúcich riadkoch sa na túto problematiku pozrieme z pohľadu genealóga. V...

čítať celý článok

Naši predkovia vo Veľkej vojne

Prvá svetová vojna, nazývaná aj Veľkou vojnou, bola ozbrojeným konfliktom, ktorý zasiahol takmer každú domácnosť na území dnešného Slovenska a okolitých krajín. Pripravili sme základný zoznam zdrojov, kde sú pravdepodobne uvedení...

čítať celý článok

8 otázok pre genealóga

Nášmu hlavnému genealógovi, Tomášovi Hrubému, sme položili 8 otázok, aby ste ho mohli lepšie spoznať. Tomášove odpovede nájdete v článku, no my môžeme povedať, že ho práca genealóga veľmi baví, napĺňa a vždy nás prekvapí s...

čítať celý článok

DYNASTIC, nový člen Rakúsko-Slovenskej obchodnej komory za odbor rodokmene

Radi sa zúčastňujeme networkingových akcií a budujeme povedomie o značke DYNASTIC a pojme "rodokmene". Teší nás, keď vzbudíme v ľuďoch záujem o genealógiu a máme vždy skvelý pocit, keď zbadáme iskru v očiach ako by sa dala prebádať...

čítať celý článok

Konferencia Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti

Aby sme neustále zvyšovali naše vedomosti a odbornosť, v októbri 2016 sme sa zúčastnili pravidelnej výročnej konferencie Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti v Martine. Ako každá ustálená vedná disciplína, aj genealógia má...

čítať celý článok

Prečo si vážiť našich predkov?

Už stáročia sa ľudia porovnávajú a hodnotia na základe spoločenskej vrstvy, do ktorej patria. Nebolo to inak, ani za života našich predkov. Je však dôležité, či patrili medzi vyššie vrstvy, alebo je dôležité to, čo všetko počas...

čítať celý článok

Orálna história a rodokmene

Základným kameňom pre rodokmene a rodinnú históriu je skúmanie predkov v archívnych a matričných spisoch. Súčasné spomienky sa však najlepšie uchovávajú v našich pamätiach. Práve týmito spomienkami sa zaoberá Orálna história. Pri...

čítať celý článok

Výskyt menovcov v rodokmeňoch

Každý hobby aj profesionálny genealóg pri rodokmeňoch občas narazí na zaujímavý jav. Nájde dvoch alebo troch ľudí s rovnakým menom v rozmedzí narodenia len niekoľkých rokov. Ide o výskyt menovcov, o ktorom si povieme. O čo ide? V istom...

čítať celý článok