Konferencia Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti

Aby sme neustále zvyšovali naše vedomosti a odbornosť, v októbri 2016 sme sa zúčastnili pravidelnej výročnej konferencie Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti v Martine.

Ako každá ustálená vedná disciplína, aj genealógia má svoju zastrešujúcu ustanovizeň. Touto ustanovizňou je Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť (SGHS), ktorá vznikla v roku 1991 v Martine. Združuje profesionálnych genealógov a heraldikov, rovnako ako aj všetkých nadšencov týchto nesmierne zaujímavých spoločenských vied.

Spoločnosť vydáva viacmenej periodicky časopis Genealogicko-heraldický hlas (spravidla dvakrát ročne), v ktorom môžete nájsť predovšetkým výstupy z pravidelných konferencií, ale aj ďalšie zaujímavé články, recenzie a odkazy. SGHS vydala aj viacero hodnotných publikácií, ktoré by nemali chýbať v knižnici ani jedného genealóga.

Spoločnosť sídli od svojho založenia v budove Slovenskej národnej knižnice v Martine. A práve na pôde Slovenskej národnej knižnice v Martine sa 26. a 27. októbra 2016 uskutočnila už tradičná výročná konferencia SGHS, ktorej hlavným motívom boli „staré a nové symboly“.

Prvý deň konferencie

26. októbra hrali prím heraldické témy, hoci prvá prednáška bola trochu nezvyčajná. Hosť z Prahy, Sádhví Párvátí, nám priblížil symboliku indickej védskej kultúry. Nasledovali témy z „byzantského civilizačného okruhu“, počínajúc prednáškou Štefana Pružinského o vzťahu cirkvi a štátu v symbolike dvojhlavého orla, končiac gréckymi a srbskými národnými symbolmi v 19. storočí. Dušan Škvarna priblížil genézu vzniku a používania slovenských národných symbolov v 19. storočí.

Celý doobedňajší blok uzavrel Radoslav Ragač, už tradične aj trochu úsmevným príspevkom, v ktorom predstavil jednotlivé pokusy zmeniť slovenský znak v súvislosti so zmenou ústavy ČSR v roku 1960. Ako možno vieme, nakoniec zvíťazila slávna „živánska pod Kriváňom“. Keby ste však videli ostatné návrhy našich popredných výtvarníkov, tak si poviete: „Chálabohu!“

Poobedňajší blok sa niesol v znamení prednášok popredných slovenských a českých heraldikov ako Leon Sokolovský, Miroslav Glejtek, Frederik Federmayer, či Jan Županič. Ich príspevky boli ladené v duchu pôsobenia staršej heraldiky na tú novšiu.

V prvý deň konferencie, ktorá sa kvôli horlivej diskusii natiahla o viac ako hodinu, sa uskutočnilo aj Valné zhromaždenie SGHS, v rámci ktorého sa zhodnotil uplynulý rok, zvolil sa nový Výbor a predstavili určité plány do budúcnosti. Nasledovalo vyhodnotenie 8. ročníka súťaže o Najlepšie genealogické práce, ktorého sa zúčastnili nadšenci, ale aj autori z vedeckých kruhov.

Po vyčerpávajúcom programe prišlo na rad skrátené spoločenské stretnutie v jednej z martinských reštaurácií a účastníci konferencie mali možnosť kultúrneho vyžitia v Slovenskom komornom divadle na predstavení tragikomédie Maxima Gorkého - Meštiaci.

Druhý deň konferencie

27. októbra prednášali ľudia, ktorí dennodenne pracujú so symbolmi v rôznej forme.

Andrej Kóňa načrtol pre mnohých konzervatívnych heraldikov až kacírsku myšlienku, že brand - značka je erbom súčasnosti a aj pri jeho vytváraní platia isté, aj keď úplne odlišné pravidlá. Že aj brand, podobne ako erb je niečo, čo navonok prezentuje nejakú osobu, inštitúciu, krajinu a musí ju aj charakterizovať.

Túto myšlienku ešte viac rozšírila Bohumila Tauchmanová, ktorá poukázala na to, akú má symbol veľkú schopnosť zmeniť správanie celej populácie na príklade značky Slovak Gold a súvisiacich značiek.

Na vystúpenie pani Tauchmanovej nadviazal známy reklamný odborník Igor Brossman. Ten upozornil na jednu z najzákladnejších vlastností symbolov, konkrétne na schopnosť vyvolať negatívne emócie a tým riadiť naše konanie.

Z ostatných vystúpení sa ešte pristavíme pri významom heraldikovi Karolovi Müllerovi z Opavy, ktorý podrobil zdrvujúcej kritike využívanie loga v súčasnej českej komunálnej symbolike, pričom však neukázal cestu, ktorou by sa podľa neho mali tvorcovia týchto brandov uberať. Príspevky sprevádzala dlhá a búrlivá diskusia, ktorá vyplynula zo stretnutia dvoch rozličných svetov – sveta reklamy a heraldiky. A hoci sú tieto svety možno vzdialené, vzájomným pochopením môžu byť jeden druhému prospešné.

Celkovo sa dá konferencia hodnotiť ako výborné miesto na rozšírenie našich znalostí nezvyčajnými smermi, na miesto posilnenia kontaktov. Ďakujeme vedeniu Slovenskej genealogicko-heraldickej komisie a osobne pánovi Šišmišovi za možnosť zúčastniť sa, a za skvele zorganizovanú konferenciu. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Mgr. Tomáš Hrubý, PhD.