Cenník

Výskum všetkých predkov

Skvelá možnosť spoznať minulosť svojich predkov.

Výskum obsahuje:

 • výskum v štátnych a cirkevných matrikách do roku 1900
 • výskum v štátnych archívoch pod rokom 1900 do minulosti
 • dátumy narodení/krstov, sobášov
 • adresu predkov (ak bola uvedená)
 • povolanie predkov (ak bolo uvedené)
 • vojenské záznamy a záznamy ÚPN
 • zoznamy emigrantov
 • historická tlač

Výstup

 • správa z výskumu v elektronickej podobe

Cena: 3600 EUR za jeden rod

 • cestovné náhrady mimo SR na schválenie vopred
 • grafické spracovanie a zalomenie výskumnej správy pre tlač 42 EUR/hod práce grafika
 • celková cena podľa rozsahu výskumu

Kronika rodu

Výnimočné knižné spracovanie príbehu rodu zviazané v koži, ktoré poteší dôležité osoby vo vašom živote.

Kronika obsahuje:

 • výskum všetkých predkov
 • výskum dostupných sčítaní obyvateľstva
 • výskum v rôznych urbároch
 • digitalizáciu a úpravu historických máp
 • digitalizáciu podkladov z vojenského mapovania
 • prieskum vojenských archívov
 • zapracovanie rodinných spomienok
 • zapracovanie rodinných fotografií a dokumentov
 • tvorba rodového príbehu (spisovateľská činnosť)
 • korektúry textu, kontroly preklepov
 • grafické spracovanie
 • zalomenie kroniky a príprava na tlač
 • tlač a ručná väzba 1 ks knihy do kože

Výstup

 • ručne viazaná kniha v koži
 • možnosť doobjednať namieru vyrobenú drevenú krabicu s dreveným USB kľúčom s digitálnymi podkladmi v cene 250 EUR

Cena 9000 EUR za jeden rod

 • dodatočná práca s textom 42 EUR/hod
 • tlač a väzba každej ďalšej knihy 200 EUR

Obraz s rodostromom

Obraz s rodostromom vás vtiahne do histórie už na prvý pohľad.

Spracovanie obrazu obsahuje:

 • zapracovanie všetkých vypátraných predkov
 • zapracovanie členov rodiny súčasných generácií
 • namieru vytvorené grafické spracovanie
 • príprava na tlač

Výstup

 • elektronická podoba obrazu
 • možnosť zabezpečiť tlač (hradené samostatne)
 • možnosť zabezpečiť rámovanie (hradené samostatne)

Cena približne 1400 EUR za jeden rod

* presná cena závisí od počtu osôb v rodostrome

Zostavenie erbu

Erb je hlavným znakom rodu, ktorý odráža hodnoty rodiny.

Tvorba erbu obsahuje:

 • spracovanie návrhu erbu heraldikom
 • tvorbu návrhu pečatidla
 • konzultáciu vzhľadu erbu s Heraldickým registrom
 • asistenciu pri zápise erbu do Heraldického registra

Výstup

 • elektronický vo vektoroch a ako obrázok JPG
 • pečatidlo v špeciálnom balení s pečatným voskom

Cena: 2500 EUR

Erbová listina (armáles)

Historická listina s opisom erbu, akú mali v minulosti len šľachtici.

 • umelecky maľovaný armáles na ručne vyrobenom papieri
 • možnosť zabezpečiť zasklenie a rámovanie (hradené samostatne)

Cena: 600 EUR

Svietiaci obraz

Zaujme každý pohľad.

 • špeciálne vyrobený svietiaci obraz s erbom
 • možnosť zvoliť rôzne druhy dreva
 • úprava pre batériu, aby mohol obraz visieť kdekoľvek
 • kalkulácia ceny závisí od viacerých faktorov

Cena: požiadaj o kalkuláciu

KONZULTÁCIA GENEALÓGA

Rada od odborníka na správnom mieste.

Cena: prvá 15 minútová konzultácia zdarma, 150 EUR za každú začatú hodinu

Buďte informovaní o tom, čo sa udialo.