O nás

"Klientom prinášame zážitky,

ktoré sa zapíšu do histórie."

Značka DYNASTIC spája minulosť zapadnutú prachom s možnosťami súčasnosti. Našim cieľom je umožniť klientom nazrieť do životov predkov na základe odborne podložených faktov a zachovať ich pre budúce generácie.

Rodokmeň neberieme ako tabuľku, ktorej nikto nerozumie. Okrem mien v archívnych spisoch pátrame aj po príbehoch, ktoré predkovia reálne zažili. Naši odborníci všetky údaje spracujú, upravia do zrozumiteľnej podoby a vznikne Kronika rodu.

Ing. Róbert Mészáros, MBA

Obchodné oddelenie | Západné Slovensko

+421 915 374 573 robert.meszaros@dynastic.sk

Ing. Rastislav Medveď, MBA

Obchodné oddelenie | Stredné Slovensko a online

+421 915 569 885 rastislav.medved@dynastic.sk

Mgr. Eduard Laincz

Historik - genealóg

špecializácia - výskum predkov rodu, výskum histórie budov a oblastí

Mgr. Tomáš Hrubý, PhD.

Historik - genealóg

špecializácia - tvorba rodinných kroník a spisovateľská činnosť

"Zbožňujeme ten pohľad, keď klient dostane do rúk históriu svojej rodiny. To je pre nás najväčšie ohodnotenie"