Tvorba erbu a jeho význam v súčasnosti

V dnešnej dobe sa ľudia vracajú ku koreňom, zaujímajú sa o svojich predkov, čo všetko počas ich života prežili a s čím sa museli potýkať. S odhalením histórie rodu súvisí aj jeho jednoznačná identifikácia v podobe rodinného erbu.

V predchádzajúcom článku o vzniku a vývoji erbov sme sa dozvedeli, že erby vznikli primárne pre označenie rytierov počas zápasov. Neskôr našli využitie v identifiácii jednotlivých šľachtických rodov, cechov, či miest. Ako prebieha tvorba erbu, a ako sa erby používajú v súčasnosti?

Tvorba erbu prebieha na základe prísnych heraldických pravidiel, ktoré boli zostavené pred mnohými stáročiami. Vďaka nim erby nesú svoju historickú hodnotu aj dnes. Erby musia mať presné tvary, línie a pokiaľ tvorca chce, aby bol erb zapísaný do Heraldického registra, nemali by z týchto línii vyčnievať.

Pre vytvorenie erbu je dôležité preveriť v historických prameňoch, či už rod mal v minulosti vytvorený erb. Ak áno, je možné ho rekonštruovať. Ak nie, nová generácia môže do nového erbu vložiť kus seba, vďaka vlastnostiam jeho nositeľa.

V minulosti boli erby vytvárané ručne a ich produkcia vo väčšom množstve si žiadala mnoho času. Dnes sú zostavované v grafickom programe. Časová náročnosť zostavenia erbu sa zachovala, no vďaka vymožnostiam techniky môžu byť erby vyexportované aj vo vektoroch (krivkách) a následne vytlačené či inak zhmotnené stojovou výrobou.

Použitie erbu v súčasnosti

Dnes si ľudia nechávajú vytvoriť rodinný erb, aby vzdali hold svojim predkom a zachovali ho pre ďalšie potomstvo. Taktiež sa chcú odlíšiť od ostatných rodov, ktoré svoje erby majú, alebo ešte nemajú vytvorené.

Erb ako symbol rodu vieme použiť prakticky kdekoľvek – na rodinnej pečati, tlačovinách, rodinných fotografiách či portrétoch, môžeme si ho vystaviť v podobe obrazu na stene alebo použiť ako „logo“ rodinnej firmy.

Pri téme použitia erbu, ako loga rodinnej firmy sa na chvíľu pristavíme.

Erb môže byť použitý ako logo rodinnej firmy, pretože je vlastnícvom človeka, a on s ním môže nakladať ako uzná za vhodné. Treba však brať do úvahy, že erb je tvorený na základe prísnych pravidiel, a tak pri jeho vytvorení nemôžeme byť tak flexibilní, ako pri tvorbe loga firmy.

Tvorba loga a jeho pouzitie v sucasnosti

Na tomto obrázku môžete vidieť rozdiel medzi erbom a logom, ktoré sme vytvorili.

Erb je vytvorený s presnými kontúrami, znakmi a farbami na základe heraldických pravidiel.

Logo je výsledok práce grafika, ktorý sa neriadi heraldickými pravidlami, ale presnými požiadavkami klienta a jeho zadaním. Z tohto dôvodu môže využiť všetky farby, ich odtiene, tvary alebo znaky v logu.

Aj keď použitie erbu, ako loga rodinnej firmy, môže priniesť isté obmedzenia, erb stále vyjadruje hodnoty rodiny, rodinnej firmy a úctu k predkom.

V minulosti šľachtici využívali erby na označenie takmer celého majetku. Erby sme videli na budovách, kočoch, batožine, dokonca aj na riadoch či príboroch.

Využitie erbu v súčasnosti je hlavne o našej predstavivosti a hrdosti voči sebe a svojim predkom.

za tím DYNASTIC vytvoril text Rastislav Medveď