Rok 2017 z nadhľadu

Rok 2018 sme úspešne rozbehli, no na chvíľu sa pristavíme pri minulom roku. Počas neho sme zažili veľa zaujímavých okamihov, výziev i radostí. Prečítajte si ako sme videli rok 2017 a čo pre nás znamenal.

Rok 2017 bol rokom výziev nielen z genealogického, aj z manažérskeho hľadiska. Vzrástol počet klientov, počet vypracovaných genealógii a s tým sme kládli aj väčší dôraz na kvalitu našej práce.

S výzvami sme sa stretli hlavne pri zvýšenom počte typov historických písiem, napríklad nemecký novogotický kurent, české novogotické písma, azbuka, či iné písma, ktoré sú naozaj náročné na čítanie a prispôsobenie súčasnému jazyku a jeho gramatike.

V roku 2017 sme pátrali v rozsiahlych historických prameňoch nielen na Slovensku, ale aj v Rakúsku, Nemecku, Česku, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Ukrajine či iných blízkych aj vzdialených krajinách.

V roku 2017 sme si zväčšili odborné vedomosti, získali nové kontakty a rozširovali povedomie o tvorbe rodokmeňov a našej značke DYNASTIC.

Taktiež sme začali vylepšovať naše genealogické výstupy. Na týchto aktivitách pracujeme neustále, aby sme priniesli knižné výstupy vytvorené odborníkmi na grafiku či knihviazčstvo. Našim cieľom je klientom odovzdať nielen odborný obsah genealogického a archívneho pátrania, no aj kvalitný a pôsobivý vzhľad Kroniky rodu.

Zaujímavosti z genealogického pátrania

Pri väčšom počte výskumov na juhu Slovenska sme získali veľmi cenné informácie do mozaiky, s ktorou sa náš genealóg stretáva od začiatku jeho praxe.

Ide o to, že v druhej polovici 18. storočia a v 19. storočí žili vo východnej časti Hontianskej župy a v Novohradskej župe početné šľachtické rody alebo ich rodové vetvy, ktorých pôvod siaha do Turca a Trenčianskej župy. Pre bádateľa teda nemusí ísť o logicky nadväzujúce rodinné prepojenie, pretože jedna generácia začala svoj život na severo-západe krajiny a končila ho na juhu krajiny. Pri výskume bolo potrebné vziať do úvahy nasledujúci historický fakt.

Oblasti Hontianskej a Novohradskej župy (územie približne od Štúrova takmer po Rimavskú Sobotu) tvorili takmer 150 rokov nekľudnú vojenskú hranicu s Osmanskou ríšou a po vyhnaní Turkov z Uhorska dochádzalo v 90. rokoch 18. storočia k dosídľovaniu týchto území.

Niekedy v tejto dobe tu húfne začali získavať majetky aj zemania z Turca a Považia. Pri výskumoch v roku 2017 sme museli zohľadniť tento fakt a tak sme pátranie po predkoch rozšírili aj na územia, ktoré priamo nesedeli s predošlým pohybom hľadaných predkov.

V roku 2017 sme objavili aj zaujímavé príbehy predkov, životné podmienky, remeslá, ktoré vykonávali a ako nimi boli ovplyvnené aj ďalšie generácie.

Genealogická pikoška roku 2017

Pri výskume niekedy nie je možné nájsť hľadané matričné záznamy, hoci vieme, že pátrame v správnej matrike.

To bol prípad jedného obyvateľa Bardejova, ktorého sobášny matričný záznam sme aj napriek viacnásobnému prehliadnutiu matričnej knihy nemohli nájsť. Genealogické šťastie nám však prialo a na spomenutý záznam sme natrafili v inej matričnej knihe z iného časového obdobia, v ktorom sme skúmali inú rodovú líniu.

Predpokladáme, že sa zapisovateľ matričného záznamu pomýlil a zapísal spomenutý záznam do inej knihy, než do ktorej mal.

Môže sa to zdať ako malichernosť, no s podobnými prípadmi sa pri našej práci stretávame pomerne často. Vtedy nám nezostáva nič iné, len sa vyzbrojiť veľkou dávkou kávy, trpezlivosti, a doslova sa prehrabať tisíckami strán v zdrojoch, ktoré sa na prvý pohľad zdajú ako nepoužiteľné. Aj to je údelom práce genealóga...

Rok 2017 bol pre nás naozaj zaujímavým rokom, opäť nás posunul vpred a tešíme sa na zážitky, ktoré prinesie rok 2018.

Mgr. Tomáš Hrubý, PhD.
Ing. Rastislav Medveď, MBA