História a povery piatku trinásteho

Piatok trinásteho spozoruje v kalendári asi každý z nás. Je to deň, kedy sme opatrnejší a v podvedomí očakávame, že sa stane niečo nepríjemné. Ako vznikli povery piatku trinásteho a prečo je vnímaný ako nechcený deň?

Pôvod povier je dosť nejednotný. Hovorí sa, že v tento deň odtrhla Eva jablko zo stromu poznania.

Tiež sa hovorí, že povera vznikla po poslednej večeri Ježiša a jeho dvanástich apoštolov. Za stolom ich celkom sedelo 13 a na ďalší deň, teda v piatok, Ježiša ukrižovali.

Obyvatelia severských krajín si k tomuto dňu priradili poveru o narušení honosnej večere bohov, počas ktorej došlo k ich vzájomnej potýčke.

Tieto tvrdenia však nevieme reálne podložiť faktami, preto sme pátrali po pôvode povery piatku trinásteho ďalej.

Piatok, ktorý túto poveru rozšíril do veľkej časti sveta sa odohral 13.10.1307. V tento deň dal francúzsky kráľ Filip IV. zatknúť veľmajstra Rádu templárov, Jacquesa de Molaya, spolu s jeho 60 vysokopostavenými rytiermi.

De Molay pracoval na reformácii templárskeho rádu, zvýšení počtu rytierov a dodržiavaní pravidiel rádu, aby nedochádzalo k zneužívaniu síl pre privlastňovanie majetku priamo rytierom. Rádu templárov dokonca hrozilo zlúčenie s rádom juhanitov, no de Molay to nedovolil a naďalej odolával.

Dôvodom zatknutia templárskych rytierov boli finančné nedostatky, ktorými trpel kráľ Filip IV. Kráľ vedel, že templári majú veľké bohatstvo a chcel ho získať pre seba. Templárov obvinil zo zapierania Krista, sodomie, neskôr z kacírstva.

Existujú záznamy zo zasadaní vyšetrovacej komisie, ktorá vypočúvala de Molaya. Uvádza sa tam, že priznal zapieranie Krista, no nikdy nepriznal, že by sa niekedy prehrešil voči čistote.

Keby sme sa pustili do hlbšieho štúdia záznamov vyšetrovacích komisií, zistili by sme, že de Molay bol mučený, aby učinil rôzne priznania. Následne vyšetrovanie prebrala komisia ôsmych kardinálov, ktorú vyskladal samotný pápež a mala zakázané používať mučenie. Pápež Clement V. nevidel previnenie zo strany templárov, a rád chcel oslobodiť.

Proces s de Molayom sa ťahal 7 rokov a dnes vieme, že bol vykonštruovaný a negatívne ovplyvňovaný kráľom Filipom IV. Kráľ dokonca zasiahol aj do koncilu 300 biskupov z rôznych katolíckych krajín Európy tým, že naň vtrhol s vojakmi a prinútil kardinálov, aby hlasovali za zrušenie rádu.

Týmto činom bol osud de Molaya definitívne spečatený a o necelé dva roky bol upálený na ostrovčeku rieky Seina v centre Paríža.

Keď dáme dokopy všetky spomenuté fakty, piatok trinásteho je akýmsi „Čiernym Petrom“ týždňa. Sme však toho názoru, že to mohol byť ktorýkoľvek deň v týždni. V španielsky hovoriacich krajinách je to utorok trinásteho, v taliansku je to piatok sedemnásteho...

Čísla 13 alebo 17 sú vnímané odlišne v rôznych kultúrach. Inak sú vnímané aj dni piatok alebo utorok. Vo všeobecnosti je to práve piatok trinásteho, ktorý ľudia považujú ako najviac negatívny deň. Nielen v tento deň by sme sa mali správať zodpovedne, s rozumom a primeranou dávkou opatrnosti.

Piatok trinásteho je každopádne dňom, kedy končí pracovný týždeň a nasleduje príjemný víkend, počas ktorého si užijeme si čas s rodinou a zabudneme na bežné starosti pracovného týždňa. Snažme sa zabudnúť na povery piatku trinásteho a určite ho prežijeme vo väčšej pohode.

Za tím DYNASTIC
Rastislav Medveď