Ocenenie Slovenský Goodwill

Dostalo sa nám príjemnej cti a počas augusta 2017 sme sa dozvedeli, že sme boli nominovaní na ocenenie Slovenský Goodwill, ocenenie pre firmy, ktoré si ich zákazníci vážia.

Čo je Slovenský Goodwill?

Ocenenie zamerané na vyzdvihnutie firiem, ktoré sú prospešné svojmu okoliu, podieľajú sa na šírení dobrej vôle a ľudia si ich vážia kvôli zodpovednému prístupu k podnikaniu.

Nominované firmy a podnikatelia by mali mať zodpovedný prístup k podnikaniu, férové jednanie so zamestnancami, zákazníkmi a dodávateľmi.

Ocenenie tiež slúži na to, aby sa ostatné spoločnosti inšpirovali nominovanými a šírili odkaz a hodnoty pre zlepšenie podnikateľského prostredia voči zákazníkom.

Nominované spoločnosti a podnikateľov môžu podporiť ich zamestnanci za férový prístup, obchodní patrneri za skvelú spoluprácu, a celkovú motiváciu k ďalšej skvelej práci.

Spoločnosti môžu byť nominované v 4 kategóriách, a to:
Tradícia
Inovácie
Partner
Podporovateľ

Slovensky Goodwill medailonik DYNASTIC

Boli sme nominovaní v kategórii tradícia, kde DYNASTIC zapadá hlavne tým, že zostavovaním rodokmeňov oživujeme históriu, prinavraciame zabudnuté tradície a hrdosť na našich predkov.

PREJSŤ NA medailónik DYNASTIC

Hlasovanie prebieha do 30.09.2017 je veľmi jednoduché, a môžete nás podporiť vašim hlasom vyplnením Hlasovacieho formulára.

Chceme sa poďakovať ľuďom, ktorí nás nominovali na toto ocenenie. Nesmierne si to vážime a ďakujeme za Vašu podporu. Nominácia na ocenenie Slovenský Goodwill je pre nás znakom, že dbať na našich zákazníkov a kolegov je prvoradé, a že v našej práci nesmieme poľaviť.

Ďakujeme

Tím DYNASTIC