Tradície našich predkov: stavanie mája

Mesiac máj sa viaže k obdobiu lásky, energie a zrodu nového života. Znakom sily a rastu je májová zeleň na poliach, lúkach a záhradách. Aké tradície našich predkov prevládali v tomto období?

Symbolom tohto obdobia je aj strom „máj“, ktorý predstavuje zdravie a vitalitu pre všetky ženy a dievčatá z miest a dedín.

História stavania mája siaha až do roku 1255 do nemeckého mesta Aachen, kde sa máje stavali pred príbytkami bohatých mešťanov, na znak vážneho záujmu o švárne dievča. U nás na Slovensku, sa máje v oblasti západného Slovenska stavali na začiatku mesiaca, hlavne v noci na prvého mája. Na Zemplíne či na juhu stredného Slovenska sa stavali na Turíce.

Stavanie mája bola úloha mladých mužov, ktorý sa na tento rituál chystali v tajnosti aj týždeň. Vysoké, dlhé stromy okolo desiatich metrov, najčastejšie jedle, smreky, borovice alebo brezy, najskôr zbavili kôry a kmeň očistili od konárov. Strom potom ozdobili ornamentmi a zelený vrcholec dlhými pestrofarebnými papierovými či látkovými stuhami, šatkami od milej a fľaškami s páleným.

Na našom území boli máje výrazom úcty a lásky k dievčaťu. Zvyčajne ich chlapci stavali slobodným dievčatám. Pri stavaní mája si chlapi pomáhali a niekedy sa partie chlapcov pretekali, kto bude rýchlejší. Občas si dokonca máje navzájom rúcali.

Mládenec, ktorý mal o slečnu vážny záujem jej postavil vlastný máj, ktorý sa mohol líšiť tým, že bol iného druhu, mohol byť vyšší či odlišne vyzdobený. Mohlo sa stať, že jedna dievčina mala množstvo nápadníkov, a teda aj viac májov.

Dievčina pozorovala z okna, ktorí chlapci majú o ňu záujem a na druhý deň ich odmenila pierkom za klobúk alebo aj peniazmi, za ktoré mladí muži usporiadali májovú zábavu. Na iných miestach pozývali mládencov priamo do domu, kde ich pohostili. Pre chlapca to bola zároveň možnosť, ako dať najavo svoje city rodičom mladej devy. Niekde chlapci chodili aj s muzikou a dievčatá pri máji vytancovali.

Postrachom pre dievčatá bolo postavenie suchého jalovca - borievky do ich dvora, ktorý sa staval hlavne starým dievkam a bol dôvodom na veľký hnev.

Niektoré tradície našich predkov zanikli, niektoré sa zachovali dodnes tak, ako stavanie mája. Dnes je to skôr tradícia symbolická. Stavia sa jeden alebo dva máje pre celú obec, no je to pekná tradícia, pretože stavba je spojená s veselicou a hodami pre celú dedinu.

Je naozaj pekné, že sa táto tradícia zachovala. Veríme, že sa ešte dlho zachová, a že tradície našich predkov nevymiznú.

Za tím DYNASTIC
Rastislav Medveď