Rok 2018 z pohľadu tímu DYNASTIC

Úspešne sme rozbehli rok 2019, no na chvíľu sa poobhliadnime za minulým rokom. Bol rokom úspešným v smere tvorby rodokmeňov, erbov no aj rozvoja celej značky DYNASTIC.

S hodnotením minulého roka z manažérskeho pohľadu značky DYNASTIC začal Rastislav Medveď: začiatkom roka sme posilnili odbornú zložku tímu o nového genealóga Eduarda Laincza, ktorý dokazuje svoju odbornosť pri každom výskume. Jeho znalosti nám pomohli napredovať a doručovať klientom kvalitné výsledky v stanovenom čase.

Róbert Mészáros dopĺňa: s Edom v tíme sme tiež zefektívnili interný systém práce, nastavili nové procesy a vďaka jeho znalostiam sme získali do firmy veľký potenciál. Tiež sme tento rok využili pre zdokolalenie výstupov, ktoré odovzdávame klientom.

Genealóg Tomáš Hrubý ohodnotil minulý rok ako rok, ktorý bol rokom veľmi bohatým na výskumné výzvy. Výskum viedol do netradičných krajín, ako Grécko, Veľká Británia, Bulharsko, Rumunsko či oblasť Volgogradu v Rusku. Nie všade mohol byť nakoniec výskum uskutočnený, keďže v niektorých krajinách spolupracujú archívne inštitúcie neochotne (napr. Rusko) alebo vôbec (Ukrajina).

Zaujímavosťou z výjazdov do Štátnych archívov uplynulého roku je fakt, že aj v archívnej inštitúcii, kde sa dbá na poriadok a systematiku, sa môže vkradnúť „škriatok“. Cirkevné matriky pred rokom 1895 sa bádateľom sprístupňujú na mikrofilmoch, aby sa chránili originály aj pre budúce generácie. Pri študovaní mikrofilmov matrík rímskokatolíckej farnosti Nová Ľubovňa sme zistili, že na mikrofilmoch, na ktorých mali byť novoľubovnianske matriky sa nachádzajú matriky iných farností. Nakoniec sa ich však podarilo nájsť. Menší zmätok v označovaní mikrofilmov bol ešte umocnený tým, že najstaršie matriky spomenutej farnosti neboli zmikrofilmované vôbec. Šťastím bolo, že príslušný archív mal k dispozícii aj staršie mikrofilmy, kde sme aj tieto matriky našli. Výsledok bol teda úspešný, no do archívu sme museli vycestovať trikrát...

Genealóg Eduard Laincz zhrnul rok 2018 nasledovne: Tento rok bol mojim prvým rokom v DYNASTIC-u. Vďaka mnohým genealogickým výskumom počas celého roka som sa dozvedel o netradičných životných osudoch viacerých rodín po celom území Slovenska, ale rôzne vetvy skúmaných rodov ma zaviedli aj na územie Českej republiky, Rakúska, Maďarska či Poľska.

Pri pátraní v Česku bolo náročné prečítať novogotický kurent, ktorý sa vo väčšine prípadov nachádza v týchto matrikách. Našťastie sme v tíme dali hlavy dokopy, použili sme aj znalosti z grafológie (čítanie rukopisov) a správne sme identifikovali predkov v skúmanej vetve rodu.

V roku 2018 som potvrdil existujúci rekord v dosiahnutej histórii, kedy som vypátral krstný zápis z v Kysuckom Novom Meste z roku 1675.

Rastislav Medveď uzavrel rok 2018: Tento rok bol veľmi plodný nielen na výsledky vo výskumoch, no DYNASTIC sa rozrástol doslova na rodinnú firmu. V posledných troch mesiacoch roka sa narodili potomkovia mne, Robovi aj Edovi a spoločné teambuildingy budú odteraz založené rodinne.

Za celý tím DYNASTIC môžem povedať, že sa tešíme na rok 2019, na výzvy, ktoré nám prinesie a na zaujímavosti, ktoré nájdeme odkrývaním histórie zapadnutej prachom.