Ako to funguje?

1.

Úvodné stretnutie

Náš account manager sa s vami rád stretne a predstaví vám čo všetko zahŕňa zostavenie rodokmeňa. Ukáže vám poskytované výstupy z výskumu (Kronika rodu, obraz s rodostromom) a služby, ktoré doplňujú históriu rodu (rodinný erb a genealogický DNA test). Na stretnutí dostanete zoznam dokumentov, ktoré potrebujeme pre spustenie výskumu a overíme splnomocnenie pre pátranie v matričných záznamoch.

2.

Úvodná analýza

Po úspešnom zhromaždení dokumentov potrebných pre výskum, náš genealóg zoradí podklady do logickej postupnosti, načrtne postup a časový odhad trvania výskumu. Následne spoločne skonzultujeme navrhovaný postup a spustíme výskum.

3.

Výskum

Genealogický a etnologický výskum sú časovo náročné procesy. Naši odborníci si dávajú záležať na kvalite ich práce. Spojitosť s predkami overujú z niekoľkých smerov, aby mali istotu, že vypátraní predkovia naozaj patria do vášho rodu.

Všetky vypátrané podklady zálohujeme a na konci výskumu vám ich odovzdáme. Tieto dokumenty slúžia na zachovanie údajov pre ďalšie generácie a taktiež ako dôkaz pravdivosti vypátraných údajov. Výskum zbytočne nesilíme. Nespájame Vás s nereálnymi predkami len preto, aby sme z Vás umelo urobili „potomka cisárov“.

4.

Priebežné informovanie

Počas genealogického výskumu a spracovania Kroniky rodu bude s vami v kontakte account manager, ktorý vás bude pravidelne informovať o stave výskumu. Account manager sa s vami rád stretne kedykoľvek v priebehu výskumu a osobne ozrejmí aktuálnu fázu spracovania vášho rodokmeňa.

5.

Tvorba výstupu

Po uzavretí všetkých výskumných aktivít sa naši bádatelia pustia do tvorby Kroniky rodu. Zhrnú v nej všetky vypátrané údaje, etymológiu priezvisk predkov, historické dianie v oblastiach, v ktorých predkovia žili a rozbor zvykov a povolaní predkov. Kroniku rodu je možné doplniť spracovaným DNA testom s mapou, znázorňujúcou pohyb vašich vzdialených predkov. Taktiež vieme kroniku doplniť o spomienky najstarších žijúcich predkov, ktoré spracujú naši etnológovia.

6.

Prevzatie diela

Po ukončení tvorby finálnych výstupov sa s vami opäť stretne account manager a s radosťou vám odovzdá jedinečnú históriu vášho rodu.