Konzultácia genealóga

Skúmate váš rodokmeň svojpomocne? Zasekli ste sa na mieste, z ktorého sa neviete pohnúť? Naši genealógovia vám radi poradia. 

Na konzultácie sa naši genealógovia musia podrobne pripraviť. Aby to bolo možné, prvé spojenie k predstaveniu rodokmeňa v trvaní 15 minút je bezplatné.

Po príprave genealóga môžeme pristúpiť k odbornej konzultácii na ktorej sa zameriame na

- riešenie genealogického problému

- odporučenie zdrojov pre ďalší výskum

- pomoc so sprístupnením zdrojov

Cena: 150 EUR/hodina