Rodokmeň s výskumom 4 rodov

Klient nás oslovil aby sme vytvorili rodokmeň k príležitosti 75-tych narodenín jeho otca. Aby bola kronika rodu kompletná, informácie z 20teho storočia sme získali vďaka spomienkového rozhovoru s jeho otcom. Klientov otec bol poctený, že mohol svojimi spomienkami a fotografiami doplniť kroniku, aby sa zachovala aj pre ďalšie generácie.

Zaujímavosti rodokmeňa

 • Najhlbší dosiahnutý rok: 1719 vo forme krstného zápisu
 • Miesto pôvodu predkov: Prievidza, Handlová a okolie
 • Zachovalosť matričných zápisov do minulosti: výborná
 • Zaujímavosť výskumu: genealogický jav Strata predkov

Pohľad genealóga na výskum

 • - Výskum prebiehal bez komplikácii, až na chýbajúce sobášne zápisy, sme na žiadnu komplikáciu nenarazili.
 • - Najväčšou komplikáciou celého výskumu boli chybujúce matričné knihy, ktoré bolo treba nafotiť v archíve. Ďalším problémom boli veľmi slabo informačne písané najstaršie matričné knihy pokrstených.
 • - Výskum prebiehal bez komplikácii, jediné zdržania a odbočky prinieslo iba to, že predkovia v rode Grom sa viackrát ženili kvôli ovdoveniu. Niektoré sobáše sa konali aj v iných farnostiach, preto ich vyhľadanie bolo časovo náročnejšie.
 • - Žiadne komplikácie, keďže výskum bol krátky a potrebné bolo len overiť príbuzenské vzťahy.

Krátky popis výskumu

 • - Pátranie po predkoch prebiehalo na základe výskumu matričných kníh rímskokatolíckej farnosti Prievidza. Treba však poznamenať, že tie najstaršie matričné knihy sme museli získať z biskupského archívu v Banskej Bystrici. Tým sa podarilo zistiť ďalšie informácie o najstarších členoch rodu a posunúť celý výskum o desiatky rokov do minulosti
 • - Výskum prebiehal v matričných knihách rímskokatolíckej farnosti Chrenovec. Výskum ukončený pre chýbajúci krstný zápis najstaršieho predka, pretože tie najstaršie matričné knihy sú písané veľmi nedôkladne.
 • - Hľadanie predkov prebiehalo predovšetkým v matričných knihách rímskokatolíckej farnosti Brezany, pod ktorú patrila ich rodná farnosť Poluvsie.
 • - Zaujímavosť výskumu posledného rodu bola strata predkov kedy starí rodičia novomanželov boli súrodenci = ich rodičia boli rovnaké osoby.

Náročné body výskumu

 • Chýbajúce sobášne zápisy z farnosti Cigeľ kvôli čomu výskum spomalil a bolo nutné podrobnejšie overovať každého nájdeného predka
 • Čitateľnosť textu matričných zápisov
 • Vyhľadávanie sobášov v susedných farnostiach
 • Povolania zapisované len v mladších obdobiach

Zápisy boli celkovo dobre zapisovaní, povolania sme vo všeobecnosti našli iba v mladších zápisoch a predkovia rodu boli hlavne roľníkmi. Všeobecne platí, že tie mladšie zápisy boli obsažnejšie písané a vďaka ním sme získali viacero kľúčových informácii. To platilo najmä pri sobášnych zápisoch, ktoré nám pomáhali zrýchliť a správne nasmerovať náš výskum.