Tvorba erbu

Rodinný erb je jednoznačne identifikovateľným symbolom vášho rodu. Je dedičným znakom, nositeľom hrdosti a odlíši vás od ostatných.

Ľudia už stáročia využívajú rôzne symboly pre označenie svojho majetku, zviditeľnenie, či odlíšenie sa. Jedným z týchto symbolov je erb. Tvorba erbu vznikla už v stredoveku a svoj význam si zachovala aj v dnešnej modernej dobe.

Naši heraldici sa pri zostavení erbu držia hodnôt zavedených dávno v minulosti, a zároveň prísnych pravidiel najvyššej heraldickej autority súčasnosti – Heraldického registra Slovenskej republiky. Erb tak vyjadruje spojenie histórie a súčasných hodnôt rodu.

Erb je možné predložiť na schválenie Heraldickému registru a následne môže byť vložený do celoslovenskej databázy erbov. Takto schválený erb nemôže používať nikto mimo Vášho rodu. Je akousi ochrannou známkou a môžete ho používať v osobných listinách, pečatiach, alebo aj ako logo rodinnej firmy.

 

01 Dodanie údajov

Erb sa zostavuje na základe dvoch pilierov – histórie rodu a vlastností nositeľa erbu.Pred začiatkom samotnej tvorby potrebujeme zodpovedať niekoľko otázok o nositeľovi a čo najviac podkladov z genealogického výskumu rodu.

02 Tvorba návrhu

Počas návrhu erbu používajú naši heraldici symboly a farby vyplývajúce z ustanovení heraldickej komisie. Pred odhalením erbu klientovi necháme skontrolovať nákres heraldickej komisii, aby si boli istí, že naozaj dodržuje všetky pravidlá.

03 Odovzdanie a zápis

Erb odovzdávame v digitálnej podobe. Výhodou je, že nejde len o klasický obrázok, no erb je vytvorený aj vo vektoroch (krivkách) a je možné si z neho nechať vyrobiť rodinnú pečať, prsteň, umiestniť ho na rodinné listiny alebo na obal Kroniky rodu.Finálny návrh posielame heraldickej komisii, ktorá ho zapíše do heraldického registra.