Výskum rodokmeňa

Naši klienti nás najčastejšie oslovujú v situáciách, keď:

01

hľadajú exkluzívny dar pre významnú osobu v rodine (rodičov, starých rodičov), ktorá oslavuje významnú udalosť (okrúhle narodeniny, výročie svadby)

02

chcú obohatiť rodinu o poznanie vlastných koreňov a ukázať odkiaľ celá rodina pochádza

V oboch prípadoch je pre nás radosťou, že môžeme odkryť rúško tajomstva visiaceho nad ich rodom a preskúmať všetky dostupné informačné zdroje. Naši genealógovia sú zanietení pre svoju prácu a tešia sa z každej vypátranej zaujímavosti.

Výstupom z výskumu je prehľadne spracovaná Rodinná kronika. Kronika, ktorá obsahuje „Príbeh Vášho rodu“.

Zahŕňa všetky informácie, ktoré boli dostupné v archívnych spisoch a bolo možné ich prečítať (narodenia, úmrtia, povolania, bydliská, históriu obcí, zaujímavosti, pokiaľ ich spisy obsahovali). Všetky dáta sú podložené fotodokumentáciou, v ktorej je presne znázornený každý predok, o ktorom sa v kronike píše.

Kronika nie je len suchým textom, alebo tabuľkou s menami. Naši bádatelia hľadajú všetky zaujímavosti, ktoré Vaši predkovia počas života prežili. Študujú rôzne historické knihy, monografie obcí, urbáre, majetkové spisy, opisy tradičných povolaní aby podali komplexný pohľad na život Vašich predkov.

Kronika obsahuje aj rozbor priezvisk všetkých predkov, ktorý vykonáva odborník na slovenský jazyk a etymológiu (rozbor mien).

Táto publikácia je exkluzívnym výstupom z výskumu, ktorý bude tešiť ešte mnoho generácií Vášho rodu. Pri tlačení a viazaní kroniky používame kvalitné papiere vyrábané špeciálnymi postupmi, aby prežili generácie. Podľa vybraného materiálu a spracovania obalu je kronika ručne šitá a pred odovzdaním musí prejsť niekoľkými štádiami „zrenia“.

Následne príde na rad umelecká činnosť. Podľa Vášho želania grafik alebo maliar vytvoria obraz so stromom Vášho rodu. Obrazy vytvárame v rôznych štýloch a obsahujú mená predkov, ich narodenia a úmrtia, prípadne doplňujúcu informáciu. Pri obrazoch používame špeciálne plátno, z ktorého tlač alebo maľba nevyblednú ani po 100 rokoch.

Prečo si nechať vyhotoviť rodokmeň?

  • 01 spoznáte minulosť Vášho rodu
  • 02 budete vlastniť aktívum, ktoré prenecháte budúcim generáciám
  • 03 zanecháte významnú pamiatku v histórii Vášho rodu
  • 04 potešíte svoju rodinu
  • 05 odlíšite sa niečím netradičným