Zaujímavosti našej práce

Zobraziť všetky kategórie

Strata predkov

Pri tvorbe rodokmeňov často narážame na spletité rodinné väzby, ktorých analýza a následné spojenie vôbec nie je jednoduché. V nedávnom výskume sme sa stretli s s javom, ktorý sa nazýva strata predkov. Pri evidencii príbuzenstva existujú...

čítať celý článok

Význam rímskokatolíckej evidencie pre tvorbu rodokmeňa II

V sérii článkov o dôležitosti matrík jednotlivých cirkví pre tvorbu rodokmeňa sme začali gréckokatolíckou cirkvou, pokračovali sme evanjelickou cirkvou, v treťom článku sme sa zamerali na vznik a vývoj vedenia matrík Rímskokatolíckej...

čítať celý článok

Význam rímskokatolíckej evidencie pre tvorbu rodokmeňa I

V sérii článkov o matrikách jednotlivých cirkví sme začali gréckokatolíckou cirkvou a jej vývojom, následne sme sa pozreli na dôležité fakty o evanjelickej cirkvi a v tomto článku si predstavíme pôvod a vývoj matrík Rímskokatolíckej...

čítať celý článok

Dôležité udalosti v rodokmeni – smrť a pohreb

Naši predkovia prežili počas života rôzne udalosti či zážitky, no tie najdôležitejšie boli rovnaké. V prvom článku zo série Dôležité udalosti v rodokmeni sme hovorili o narodení a krste, v druhom článku sme hovorili o svadbe a v tomto...

čítať celý článok

Dôležité udalosti v rodokmeni: svadba

Naši predkovia prežili počas života rôzne udalosti či zážitky, no tie najdôležitejšie boli rovnaké. V prvom článku zo série Dôležité udalosti v rodokmeni sme hovorili o narodení a krste. V tomto článku sa pozrieme čo pre našich...

čítať celý článok

Tajomstvá náhrobných kameňov

Blíži sa 1. november, ktorý sa v Rímskokatolíckej cirkvi slávi od 7. storočia ako sviatok všetkých svätých, teda všetkých zomrelých, ktorých duše sa podľa kresťanského učenia dostali do raja. Nasledujúci deň je venovaný pamiatke...

čítať celý článok

Dôležité udalosti v rodokmeni: narodenie a krst

Naši predkovia zažívali rôzne životné udalosti, no niektoré z nich sa nemenia. Pripravili sme pre vás sériu článkov o najdôležitejších udalostiach v živote našich predkov, ktoré nachádzame v každom rodokmeni. V tomto článku sa zameriame...

čítať celý článok

Najčastejšie otázky o rodokmeňoch 2

Naša práca je častokrát tajomná a ľudia si na prvý pohľad nevedia predstaviť čo všetko obnáša. Preto sme spísali ďalšie časté otázky o rodokmeňoch, ktoré s kolegami dostávame. Ako dlho trvá genealogický výskum a od čoho závisí...

čítať celý článok

Dôležité fakty výskumu predkov evanjelického vyznania

Príslušníci Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, skrátene Evanjelici, sú v súčasnosti druhou najpočetnejšou náboženskou skupinou v Slovenskej republike. Evanjelická cirkev a jej príslušníci hrali neraz kľúčovú úlohu v dejinách...

čítať celý článok

Príklad využitia jazykovednej analýzy v rodokmeni

Počas našej praxe sme sa stretli s rôznymi priezviskami. Niektoré vznikli na základe remesla, iné na základe opisu človeka či jeho vlastností. Každé priezvisko skrýva svoju hodnotu a dokáže obohatiť príbeh skrývajúci sa v rodokmeni. Dnes...

čítať celý článok

Najčastejšie otázky o rodokmeňoch

Naša práca je veľmi zaujímavá, no ľudia si často nevedia predstaviť čo všetko obnáša. Preto sme spísali najčastejšie otázky o rodokmeňoch, ktoré s kolegami dostávame. Ako využijem rodokmeň? Naši klienti si nechávajú vytvoriť...

čítať celý článok

Nemanželské deti v rodokmeni

Pri našej práci častokrát zistíme, že naši klienti majú nemanželské deti v rodokmeni. Zistenie tohto faktu nemusí byť vždy príjemné. Preto sme sa v tomto článku zamerali na dôvody a životné podmienky rodičov týchto detí. Genealogické...

čítať celý článok

Netradičný zápis priezvisk v matrike

V ďalšom článku zo série „Zaujímavosti genealogického výskumu“ sa s vami chceme podeliť o špecifikum, ktoré objavujeme v niektorých, predovšetkým horských oblastiach Slovenska. Ide o zmenu rodových priezvisk v matričných záznamoch....

čítať celý článok

Zaujímavosti genealogického výskumu v gréckokatolíckych matrikách

V rôznych kútoch Slovenska žije množstvo osôb, ktorých korene siahajú do severovýchodnej oblasti našej vlasti. Ide o oblasť, v ktorej vedľa seba po stáročia nažívajú tri veľké kresťanské denominácie: katolíci, evanjelici a gréckokatolíci....

čítať celý článok

Prechyľovanie ženských priezvisk v minulosti

Používanie prípony –ová v ženských priezviskách je častou témou pri tvorbe rodokmeňov. Tzv. prechyľovanie priezvisk má dlhú históriu, no ani ich skracovanie bez použitia –ová nie je historickou výnimkou. Ako to teda bolo? Pozrime...

čítať celý článok

Ako jeden matričný záznam okorení celý rodokmeň

Primárnym prameňom genealogického výskumu sú matričné knihy. Tie obsahujú strohé základné informácie, ktoré niekedy sotva postačujú na presnú identifikáciu osoby. Rodokmeň tak môže byť ochudobnený nielen o priamych predkov, ale aj...

čítať celý článok

Netradičné zdroje informácií v rodokmeni

Každý počiatočný genealogický výskum na našom území sa realizuje na základe informácií zo štátnych alebo cirkevných matrík. Stáva sa, že tieto informácie nemusia stačiť na spoľahlivú identifikáciu predkov v rodokmeni a ďalšie...

čítať celý článok

Písanie osobných mien v rodokmeni

Pri našej práci sa stretávame s rôznymi tvarmi osobných mien predkov v rodokmeni. Táto skutočnosť vyvoláva množstvo odborných i menej odborných diskusií. V nasledujúcich riadkoch sa na túto problematiku pozrieme z pohľadu genealóga. V...

čítať celý článok

Orálna história a rodokmene

Základným kameňom pre rodokmene a rodinnú históriu je skúmanie predkov v archívnych a matričných spisoch. Súčasné spomienky sa však najlepšie uchovávajú v našich pamätiach. Práve týmito spomienkami sa zaoberá Orálna história. Pri...

čítať celý článok

Výskyt menovcov v rodokmeňoch

Každý hobby aj profesionálny genealóg pri rodokmeňoch občas narazí na zaujímavý jav. Nájde dvoch alebo troch ľudí s rovnakým menom v rozmedzí narodenia len niekoľkých rokov. Ide o výskyt menovcov, o ktorom si povieme. O čo ide? V istom...

čítať celý článok